چه چیـزی باعث می‌شود یک سازمان به طـرز خلاقانـه‌ای رقـابت پـذیرتـر شـود؟ مـطالب بیشتر»»» ایـده‌ها را به واقعیت تبـدیل کنیـد مـطالب بیشتر»»» چگونه سـازمان کار می‌توانـد در مـواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا خود را مهیا سازد؟ مـطالب بیشتر»»» چگونه یک طراحی خوب می‌تواند فضا و رضایتمنـدی را به یکدیگر پـیوند دهـد؟ مـطالب بیشتر»»» مـطالب بیشتر»»» به چـیزی جـز تغییـر نـمی‌اندیـشیم مـطالب بیشتر»»»

درباره آنین

 

     شـرکت آنين در سال 1372 با هدف ارائـه‌ی خدمات مهندسي، در زمینه‌ی مـدیریت طـرح، طـراحی، تأمین تجهیـزات، ساخت، نصب، اجـرا، مشـاوره و نظارت، در حوزه‌هـاي تخصصي صنعت، معدن، عمران، ساختمان، انرژی و صنايع غذايي به ثبت رسيد و فعاليت خود را در گرايش‌هایی من‌جمله طراحي تجهيزات صنايع خودرو و ماشين‌سازي آغاز کرد…