خانه  >  ارزش‌ها  >  انعطاف‌پذیری 

انـعطاف‌پذیـری

     ما، با انعطاف­‌پذیـری و چابکی‌­ای که در کلیه‌­ی بخش‌­ها و سطـوح سازمان‌­مان وجود دارد و جملگی اجـزاء را به کلّی منسجم بدل می­‌سـازد، به‌­سـرعت خود را با اختلال­‌های ناگهـانی و تغییرات (نظیر تغییـر در نظـرات و انتظارات مشتـری یا کارفرمـا و نیز تغییر در زمینه­‌ی اقتصادی و تکنولوژیکی کار یا پروژه) صورت‌­گرفته در کار وفق داده و می­‌کوشیـم با حفظ جـریان کـار و فعالیت­‌ها تغییـرات را لحاظ کـرده و به بهینه­‌سـازی رونـدهای کاری و عملیاتی مـبادرت ورزیـم.

     در صـورت تداومِ مصـرف جنون‌­آسـای مـنابع فعلی، دورنمـایی جز بی‌ثباتی دولت­‌ها، هر چه شـکننده­‌ترشدنِ وضعیّت اقتصـادی و به‌­تبـعِ آن، بـروز ناآرامی­‌های اجتمـاعی نخواهیـم داشت. هرآینـه، به­‌نظـر می­رسـد مدت­ مدیـدی است که بـر عـوارض جانِبی پیشـرفت تکنولوژیـکی معاصـر چشم فرو بستـه‌­ایم و عواقب ناگوارِ ناشی از پیوستار دائم و بی­‌توقف رشد اقتصادی و استثمار طبیعت را نادیده انـگاشته­‌ایم. موتور محـرّکِ این رشد اقتصـادی بی­‌وقفـه چیـزی نیست جـز مصرف بی‌­رویه و فـزاینده­. بدین ترتیب، حفظ رشد اقتصادی فعلی مصادف است با خطر نابودی اِکوسیستم­‌های موجود در کره‌­ی زمین و نابودی نهاد بشریّت. ما سریعاً نیازمند یک بینش شفاف، یک سیاست متهورانه و یک راهبرد نیرومنـد برای برون­‌رفت از این وضعیت هستیم.

ناگفتـه پـیداست که در کلیه‌­ی بـخش­‌ها و سـطوح «انعطاف‌­پذیـری» خصیصـه‌­ای است ویـژه­. حتی خیـلی پیش‌­تـر از آن­کـه با همه­‌گیری کویید 19 مواجه شویم نیز این خصیصه‌­ی مهم مورد توجه بود، چه برسد به وضع فعلی که در آن انعطاف‌پذیری امری حیاتی بـرای یک سازمان است. اصـطلاح انعطاف‌­پذیری به تـوانایی ضربه­‌پذیری در برابر ناملایمات­ اشـاره می­‌کند؛ اما در حوزه‌­ی کارهای اقتصـادی، انعطاف‌­پذیـری به­‌معنـای بـرخورداری از قابلیت دوام‌­آوری در شـرایط سـخت، یادگیری سـریع و چابـکی لازم برای ایجاد تعادل در وضعیت است. انعطاف­‌پذیـری فرآینـدی است تکرارپذیـر برای جلوگیری از رجعت به نقطه­‌ای که در آن قرار داشتیـم. به­‌طور خلاصه، مزیت‌­های انعطاف‌­پذیـری برای سازمان ما در دو عرصه‌­ی کلیـدی است که رقم می­‌خـورد:

  • انعطاف­‌پذیـری عملیـاتی Operational Resilience
  • انعطاف‌­پذیـری سایبـری Cyber Resilience.

انعطاف­‌پذیری عملیاتی مشتمل بر جملگی فعالیت­‌های طراحی، برنامه­‌ریزی، یک­پارچه‌­سازی و اجـرا است بدین منظـور که سازمـان در خصـوص مـوارد زیر اطمینـان حاصل کند:

  • شناسایی و تعدیلِ پیش‌­­دستانه‌­ی ریسک‌­های عملیاتی‌­ای که ممکن است اختلالاتی را در فـرآیند ارائه‌­ی خدمات ایجـاد کننـد.
  • آماده‌­سازی جملگی بخش‌­ها و افـراد برای نشان‌­دادن واکنشی مناسب به رویدادهای مختل‌­کننـده یا ریسک‌­های محقـق­‌شده در جـریان کار به‌­شیوه­‌ای که حاکی از کنتـرل وضعیت و تداوم خدمت­‌رسـانی باشد.
  • بازسـازی و بازیابی خـدمات و عملیـاتی که سـازمان در صـدد ارائـه‌­ی آن بود، در پی اختلال صـورت­‌گـرفته، آن­‌هم در بازه‌­های زمانی قابل‌­قبـول

     این در عین حال به­‌معنای «مدیریت ریسک» نیز هست. ما در شرکت آنین، چه پیش از آغاز چه حین انجام پروژه، بدین می­‌اندیشیـم که از چه طـرقی ممـکن است با دستـه‌­ای از اختلالات عملیـاتی مـواجه شویم. سـپس به صورت‌­بندی طـرح‌­ها و بـرنامه‌­هایی مبادرت می‌­ورزیم که جریان کار و فعالیت­‌ها را بازیابی و بازسـازی می­‌کنـد تا به‌­سرعت بتوانیـم آثار و عواقب این اختلالات را بر کارفـرما یا مشتـری به حداقل بـرسانیـم.

انعطاف­‌پذیری سایبری نیز بدیـن مـعناست که می‌­توانیـم به فعالیت­‌ها و عملیات IT خـود، حـتـی در صـورت بـروز اختـلالات بـیـرونـی و درونـی، ادامـه دهیـم. مـا بـا فـراهـم‌­آوردن زیـرساخت‌­هـای به­‌روز و نیرومنـد در بخـش IT و امـنیت‌­بخشی به برنامـه‌­ها و نـرم­‌افـزارها موفق شده‌­ایم به انعطاف‌­پذیری سایبری دست یابیم.

بـرای نیل به این هدف، ابتدا کوشیدیم به ارزیابی‌­ای در خصوص آسیب­‌پذیری جملگی فرآینـدهای کـاری خـود در مقـابل فـروپاشی یا خـرابـی سیستـم­‌های IT، خـواه ناشـی از حمله­‌ای بیـرونی باشد خواه در نتیجـه­‌ی یک فاجعـه­‌ی طبیعی، دست یابیـم. زیرا به‌­خوبی بدین امر واقفیم که، اگر نگوییم همه اما، بخش عمده­‌ای از فرآیندهای کاری و عملیاتی­‌مان مبتنی بر سیستم IT است. در قدم بعـدی، از تک­تکِ بخش‌­ها و دیسیپلین‌­ها خواستیـم که خطـرات و ریسک­‌هایی را که در صورت نبـود سیستـم IT با آن مواجـه می­‌شوند شناسـایی کنند. در نهـایت، به‌­مجـرد آن‌که این خطـرات و ریسک‌­ها مورد شناسایی قرار گرفتند، تلاش کردیم شیوه­‌هایی را برای تعدیل این ریسک‌­ها ابداع کنیـم.