خانه  >  بخش‌ها  امور بین‌الملل 

نـیمـا عـیسی‌پـور

مـدیر بـخش روابـط عمومـی و امـور بـین‌الـملل

Nima-Isapoor

روابـط عمومی و امـور بـین­‌الملل

 

     روابـط عمومی Public Relations (PR) هنـر مـدیریت چـگونگی انـتشار و تـوزیع اطـلاعات مـرتبط با افـراد یا یک شـرکت در انـظار و افکار عـمومی است. هر مجموعه­‌ای که فعالیت عمومی دارد با چرخ‌ه­ای از اطلاعات مربوط به خود یا فعالیت­‌هایش مواجه است که در گروه­‌ها و شبکه­‌های اجتماعی مربوط و نیز نامربوط به حوزه­‌ی کاری خود منتشر و توزیع می­‌گردد. گـرچه روابط عمومی برای خود صنعتی است مـجزا، هر تـلاشی را که به‌­شـیوه­ای خاص بـرای ارائـه­‌ی تـصویری از فـعالیت‌­ها، رویکـردها، راهـبردها و دسـتآوردهای یـک مجموعه به عموم انـجام می‌­شود می‌­توان روابـط عـمومی نامید. از این روی، روابـط عمومی اصطلاحی است که می­‌شود آن را برای مدیریت بر چگونگی دیده­‌شدن یک مـجموعه­‌ اقـتصادی یا بـرند تـوسط دیـگران اطـلاق کرد. از یاد نـبریم که، روابـط عـمومی مـتفاوت از تـبلیغ یا بـازاریابی است. تمـرکز روابـط عمومی، برای یک مـجموعه‌­ی اقـتصادی، بر ارائـه و حفظ یک تـصویر مـثبت و واقـعی است. در عـین حال، روابط عمومی به رتق‌­و­فتقِ امور و روابـط مـربوط به سـهام­داران، مـشتریان، کـارفرمایان و ذی‌نفعـان می‌­پـردازد.

     در بخش روابط عمومی و امـور بین‌­الملل شـرکت آنـین، ما می­‌کوشیـم تـوانمندی‌­ها، دســتآوردها و نقـاط مـثبت ایـن مجموعه را شناسایی کرده و با مطالعه‌ی دقیق در تکنولوژی­‌های مدیریتی روز دنیا فرآیندها و رویه­‌های کاری را اصلاح کـرده و نه‌فقط در امـر سـیاست­گـذاری راهـبردی به مدیران ‌این مـجموعه یاری می­‌ر­سانیم، بـلکه می­‌کوشیم تـصویری واقـعی از خود به مشتـری و کـارفرما ارائـه دهـیم. از ایـن رهـگذر، مـا می­‌کوشیم کـارفرما و مـشتری را در شـناسایی نیازهای به­‌ بـیان درآمـده و بیان‌نشده‌­ی خود کمک کنیـم و ایـن نیـازها را مـنطبق با توانمندی‌­های این مجموعه محقق سـازیم

مـا قـویاً بر ایـن عقیده­‌ایـم که روابـط عمومی برای مـوفقیت هر شـرکت امـری است حـیاتی، علی­‌الخصوص در شـرکت­‌هایی نـظیر شـرکت آنـین که مهم‌­ترین فعالیت آن ارائه‌­ی خدمات است.

     جلب اعـتماد مشتری و کارفرما از اهمیت بسزایی برخوردار است. روابـط عـمومی خوب و تأثیـرگذار مستلـزم مدیریت حُسنُ شهـرت شـرکت در نظـر مشتـریان خـود اسـت. مـا مـعتقدیم که به دو شـکل می‌­توانیـم بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم:درونی و بیرونی. تأثیرگذاری درونی بدین معناست که تـوانمنـدی‌­ها، شـایستگی­‌ها و دستـآوردهای خـود را به سـرمایه­‌گـذاران، ذی‌نفعـان و سهام­‌داران عرضه کنیم. بـرای اـنجام ایـن کار برگـزاری جلسات و فـراهم­‌آوری ارائـه‌­هایی جامع و مانع از فرآیندها، طراحی­‌ها، رویکردهای مـدیریتی، محصولات و مـراحل انـجام کار می‌­تواند بـسیار مفید واقـع شود. افـزون بر این، تـأثیـرگـذاری بـیرونی عـبارت از ایـن است که می­‌کوشیم برای کـاربران و مصرف­‌کـنندگان نـهایی مـحصولات‌­مان تـصویری درست و واقـعی از مـشارکت‌­مان در کار و نوآوری­‌های همکاران­‌مان در خلق محصول و ارزش ارائه دهیم.

     این­که دیگران چگونه درباره­‌ی ما فکر می­‌کنند یا چه تصوری از ما در ذهن­شان وجـود دارد را مـا در واحـد روابـط عمومی و امـور بـین­‌الملل مـدیریت می­‌کـنیم. در عین حال، این را نیـز اضـافه کنیـم که طبـق تـعریف مـؤسسه­‌ی «پرنستون ریویو» Princeton Review، «کـار یک مـتخصص حـوزه­‌ی روابـط عمومی تصویرسازی است. کـار او ایـن است کـه تـصویر، تصور و شهرتی مثبت از سـازمان مطبوع­شان ارائـه دهنـد و مـوجبات بـهبود هـرچه بهتـر وجهـه­‌ی سـازمـان را فراهم ­کند . . . ». ولی اجـازه دهید خاطـرنشان سازیم که علیـرغم این­کـه می­‌کـوشیم تصویـر مـثبتی از فـعالیت­‌های مـجموعـه­‌ی سـازمانی­‌مـان ارائـه دهیـم، لـکن از آنـجا کـه یـکی از ارزش­‌هـای مهـم این سـازمان صـداقت integrity است، می­‌کوشیـم که در کـمال صداقت و با اذعان به برخی از نقصـان­‌ها، کـه ذاتی هـر سـازمان کـار انـسانی­‌ای اسـت، تصویر درستی از چگونگی عملکرد این مجموعه ارائه دهیم.

     شــرکت آنـین در این سال­‌ها کـوشیده است خـود را با آخـرین استانداردهای روز جهان همراه سازد و در این امـر جد و جهد فراوانی به خرج داده است. رزومه­‌ی کاری شرکت که در بخش پـروژه­‌ها نیز آمده است به­‌خوبی نمایان­گر این است که تلاش کرده­‌ایم در پـروژه­‌های مختلف چه در قالب مـدیریت طـرح یا پـیمان چه در مـقام تـأمین­‌کننده­‌ی تـجهیزات از جملگی پـتانسیل­‌های خود برای هـمکاری بـین‌المللی با شـرکت­‌های مـطرح در سـطح آمـوزش، اقتصاد و صنعت جهانی بـهره جوید. در زیر به برخی از این هـمکاری‌­ها اشاره خواهـد شد:

هـمکاری با شـرکت FLSmidth & Co. A/S دانـمارکی در زمینه‌­ی تـأمین تـکنولوژی و تـجهیزات تیکنـرهای باطلـه

هـمکاری با شـرکت FLOWORX Mechanical LLC فـنلاندی در زمینه­‌ی تـأمین شـیرالات باطلـه

هـمکاری با شـرکت Tomal AB سـوئدی در زمینه­‌ی تـأمین تجهیـزات اندازه‌گیـری و تـزریق مـواد شـیمیایی

هـمکاری با شـرکت Outotec فـنلاندی در زمینه­‌ی تأمین تـکنولوژی و تجهیـزات فـرآیند تـغلیظ مـواد مـعدنی

هـمکاری با شـرکت Metso Machinery Industry Company فـنلاندی در زمینه­‌ی تأمین تـکنولوژی و تجهیـزات فـرآیند تـغلیظ مـواد مـعدنی

هـمکاری با شـرکت Cimprogetti S.p.A.  ایـتالیایی در زمینه­‌ی تأمین تـکنولوژی و تجهیـزات فـرآیند تولید آهک و نـماینده­‌ی انحصـاری ایـن شـرکت در ایـران

هـمکاری با شـرکت HAVER & BOECKER آلـمانی در زمینه‌­ی تأمین تجهیـزات سـرند و انـتقال مـواد مـعدنی

هـمکاری با شـرکت Venanzetti Vibrazioni ایـتالیایی در زمینه­‌ی تأمین فـیدرهای لـرزشی

هـمکاری با شـرکت Paglierani s.r.l. ایـتالیایی در زمینه‌­ی تأمین تجهیـزات پـر کردن و بـسته‌بندی مـواد مـعدنی

هـمکاری با شـرکت Siemens Automation Company آلـمانی در زمینه­‌ی تأمین الکتـرومـوتور و تجهیـزات سـیستم کنتـرل

هـمکاری با شـرکت SEW Eurodrive آلـمانی در زمینه­‌ی تأمین الکتـرومـوتور

هـمکاری با شـرکت KSB: Pumps, Valve and Service آلـمانی در زمینه­‌ی تأمین پـمپ آب

هـمکاری با شـرکت A.P.I PUMPS از آفـریقای جـنوبی در زمینه­‌ی تأمین پـمپ آب

هـمکاری با شـرکت ABB Automation Company سـویسی ـ سـوئدی در زمینه­‌ی تـأمین الکتـرومـوتور و درایـوهای کنتـرل دور