خانه  >  بخش‌ها  برق و ابزار دقیق 

2

بهنـام رحمانی

مـدیر بـخش بـرق و ابـزار دقیق

Behnam-Rahmani2

بـخش بـرق و ابـزار‌دقیق

 

    شـرکت آنین یکی از شرکت‌های مـشاوره مهندسی است که سابقه‌ای 30 ساله دارد و از همان بدو تأسیس هدفِ ارائـه‌ی خدمـات در قالب یک مجموعه‌ی کامل را در تمامی گـرایش‌های فنی دنبال کرده است. بر‌این اسـاس، واحد برق و ابزار دقیق شرکت نیز با هدف ارائه‌ی خدمات متنوع که در ادامه توضیح داده شده‌اند به صورت جدی فـعالیت خود را آغاز کرد. قابل تأمل است که تحقق هدفِ اشاره شده یعنی ارائه‌ی یک مـجموعه‌ی کامل از خدمات مهنـدسی، در واحد برق و ابـزار‌دقیق، با توجه به تنوع کارفـرماها و خدمات قابل ارائـه، مستلزم برنامه‌ریزیِ دقیق، سریع و قابل انعطاف بوده است تا به صـورت هم‌زمان امکان عمل به تعهدات جاری و توسعـه‌ی آنها جهت قبول فـرصت‌های پیش رو در طول این مدت وجود داشته باشد. بدین‌منظور، تداوم در بهتر شدن و ارتقاءِ دانش فنی و مدیریتی در لایه‌های مختلف منابع انسانی این واحد جزء بایدهایی بوده است که هم راستا با اهداف کلی شرکت و به صورتی جدی مورد توجه قرار گرفته است. لذا، به منظور عمل کردن به هدف ارائه‌ی خدمات متنوع و انجـام کار تخصصی در زمینه‌های مختلف، شناسایی نیـروهای متخصص و متمرکز بر مباحث فنی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.

     برای مدیریت بر زمان، و نیز مدیریت نیروها و عدم استقرار دائم و هم‌زمان آن‌ها در دفتر مرکزی، لاجرم مدیریت دورکاری، به مدد نرم‌افزارهای مناسب و با برنامه‌ریزی دقیق، در برنامه‌ی این واحد قرار گرفت، امری که نتایج مثبت آن حتی در دوران بیماری کرونا نیز کاملاً مشهود بوده است. لازم به ذکر است که با وجود آن که تقریباً جملگی مجموعه‌های اقتصادی از همه گیری ویروس کوید 19 متضرر شده‌اند و در راستای اجرای تعهدات خود مجبور به اصلاح و مطوّل سازی برنامه‌های زمان‌بندی خود شدند، ولی این مجموعه، بدون آن‌که خلل یا تأخیری در کارهایش وارد شود، توانست تعهدات خود را با رضایت‌مندی کامل به  سرانجام برساند. شرکت آنین یکی از شرکت‌های مشاوره مهندسی است که سابقه‌ای 30 ساله دارد و از همان بدو تأسیس هدفِ ارائه‌ی خدمات در قالب یک مجموعه‌ی کامل را در تمامی گرایش‌های فنی دنبال کرده است.

تـوانمندی‌های واحد بـرق و ابـزار دقیق

 

پیرو توضیحات اشاره شده در بالا، قابل ذکر است که شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین قادر است خدمات ذیل را در واحد برق و ابزار دقیق ارائه  کند:

 

 

 ارائه‌ی خدمات مدیریت طرح       نظارت عالیه       مشاوره        نظارت و مهندسی کارگاهی

 •  خدمات تدوین روش‌ها و ساختار سازمانی مناسب برای پروژه‌ها
 •  خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
 •  خدمات ارجاع کار و شکست کار به بخش ها و گروه‌های مختلف
 •  خدمات مهندسی
 •  خدمات کالا شامل تدارک تجهیزات
 •  خدمات ساختمانی و نصب
 •  خدمات نظارت شامل کنترل کیفی کالا و خدمات
 •  خدمات راه اندازی سرد، گرم و تحویل کار
 •  خدمات مربوط به دوره بهره برداری
 •  خدمات برآورد، و کنترل رعایت دامنه‌های Scope قراردادی
 •  بررسی برنامه‌ی تفضیلی کارگاهی و برنامه‌ی تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکار
 •  ارائه‌ی طرح جهت رفع تداخل‌ها در جریان اجرای کار
 •  صدور دستور اجرای کار و تحویل کار از پیمانکاران
 •  نظارت بر انجام آزمایش‌های کارگاهی
 •  شناسایی نواقص و معایب کارهای اجرا شده و اظهارنظر مربوط به رفع معایب

 انـجام خدمات مـشاوره و مهنـدسی

 •  ارائه‌ی خدمات مشاوره و طراحی در پروژه‌های صنعتی شامل صنایع فولاد، مس، آهک و …
 •  ارائه‌ی خدمات مشاوره و طراحی در پروژه‌های تجاری، اداری، مسکونی شامل مجتمع‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه
 •  ارائه‌ی خدمات مشاوره و طراحی در پروژه‌های ورزشی، رفاهی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی
 •  ارائه‌ی خدمات مشاوره و طراحی در پروژه‌های بیمارستانی و درمانی

همچنین لازم به توضیح است که بخشی از مـدارکی که شـرکت مهندسین مکانیک جامـدات آنین در پـروژه‌های طراحی با استفاده از پشتوانه‌ی سوابق کاری، دانش فنی افراد و گروه‌های کاری مجرّب عضو شرکت، با استفاده از نرم افزارهای روز و بر پایه‌ی آخرین ویرایش استانداردها تهیه می کند، به شرح ذیل است:

 •  تهیه‌ی شرح خدمات و شرایط خصوصی پیمان
 •  تهیه‌ی لیست بارهای پروژه و انتخاب سناریوی توزیع برق
 •  نقشه‌های تابلوهای سطح MV
 •  نقشه‌های تابلوهای توزیع اصلی سطح LV
 •  نقشه‌های تابلوهای موتورخانه
 •  محاسبات و تنظیم رله‌ها
 •  مشخصات فنی و محاسبات سایزینگ ترانسفورماتور
 •  مشخصات فنی و محاسبات سایزینگ دیزل ژنراتور
 •  مشخصات فنی و محاسبات سایزینگ باتری شارژر و UPS
 •  نقشه‌های تابلوهای روشنایی
 •  تهیه‌ی لیست و محاسبات کابل‌ها و مسیر آن‌ها
 •  نقشه‌های مسیر کابل‌ها
 •  نقشه‌ها و محاسبات سیستم ارتینگ
 •  نقشه‌های برق رسانی به سیستم‌های سرمایش و گرمایش
 •  نقشه‌ها و محاسبات سیستم روشنایی
 •  نقشه‌های سیستم شبکه وUPS
 •  نقشه‌های سیستم دوربین مداربسته
 • نقشه‌های سیستم تلفن
 •  نقشه‌های سیستم صوت و پیجینگ
 •  نقشه‌های سیستم اطفاءِ حریق
 •  نقشه‌های معماری سیستم کنترل
 •  نقشه‌های P&ID و PFD
 •  مدرک لیست سیگنال‌های پروژه
 •  مدارک لاجیک دیاگرام
 •  نقشه‌های تابلوهای R-I/O و PLC
 •  مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق و دیتاشیت‌ها
 •  مدارک مهندسی خرید شامل MR، ارزیابی و انتخاب تأمین کننده‌ها
 •  متره و برآورد بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه
 •  و سایر مدارک لازم…

 ارائـه‌ی خـدمات بازرسی کالا و تجهیـزات شامـل

 • تجهیزات و کالاهای برقی
 • تجهیزات و کالاهای ابزار دقیقی
 • تجهیزات و کالاهای سیستم کنترل

انـجام قـرارداد‌های EPC در پـروژه‌های

 • صنعتی شامل صنایع فولاد، مس، آهک و غیره
 • تجاری، اداری، مسکونی شامل مجتمع‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه
 • ورزشی، رفاهی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی