خانه  >  پروژه‌ها   معدنی  کارخانه تـولید آهک پـخته و هـیدراته اهـر

کارخانه تـولید آهک پـخته و هـیدراته اهـر

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کـنون

دکـتر آزاده سـلاجقه مـدیر پـروژه

     بـرنامه‌ریـزی بـرای بومی‌سـازی حـدود 75 % تـجهیـزات مـورد نـیاز کارخانه و تـولید آن در داخل کـشور و تـطبیق مـهندسی پایه‌ی خارجی با شرایط سـایـت و پـروژه تـوسـط مـتخصصیـن مـجمـوعـه آنـین به انـجام رسیـد.

شـرح پـروژه

 

     ایـن پـروژه برای تأمین آهک هـیدراته‌ی مـورد نـیاز بـرای فاز یک و دو مـجتمع مـس سـونگون تـعریف شده است و مشتمل بر سه واحد اصلی معدن، کوره و کارخانه‌ی هیدراسیون اسـت.تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در این کارخانـه از نوع کـوره‌ی دو محوره‌ی ریـژنراتیو با شفت عمودی شـرکت CimProgetti ایـتالیا است که بـزرگترین شرکت صاحب تکنولوژی صنعت آهـک در دنیا است و از به‌روزترین تـکنولوژی تولید آهک استفاده می‌کند که علاوه‌بر تضمین کیفیت محصول نهایی با آخرین استانداردهای زیست محیطی اروپا نیز انطباق دارد.

     به موازات مـذاکره با شـرکت صاحب تـکنولوژی بـرای تأمـین تـجهیزات کلیـدی کـارخانه، بـرنامه‌ریزی برای بومی‌سازی حدود 75 % تجهیزات موردنـیاز کارخانـه و تولید آن در داخل کـشور و تطبیق مـهندسی پایه‌ی خارجی با شـرایط سایت و پـروژه توسط این مـشاور به انجام رسید که از این راه علاوه بر اشـتغال‌زایی و گـردش نقدینگی برای پـیمانکاران داخلی، رقمی بالـغ بر 4 مـیلیون یورو در هـزینه‌ی نهایی کارخانه صـرفه‌جویی شد.

     ایـن مـشاور به منظور راهبـری و بـرنامه‌ریزی مراحل اجرایی و کـنترل فعالیت‌های پـیمان‌کار از روش‌های علمی مدیریت پـروژه بهره می‌جوید، به نحوی‌که علی‌رغم تـمامی مشکلات به وجودآمـده در دوره‌ی اجـرای پـروژه مانند افزایش نـرخ ارز و تورم و به تبع آن کمبود نقدینگی پـیمان‌کار، عدم امکان حضور شرکت صاحب تکنولوژی در فاز نظارت و راه‌اندازی پروژه به دلیل تـحریم‌های بـین‌المللی، … فعالیت‌های پـروژه در بخش‌های مختلف به‌صورت مـستمر ادامه داشته است و ظرف تنها دو سال پیشرفت فیزیکی طرح بیش از 82 % بوده است. در حال حاضـر نیز، بـرنامه‌ریزی برای تکمیل فـعالیت‌های باقیمانده و بـهره‌برداری از پـروژه در آبان ماه سال جاری صورت پـذیرفته است.

مـوانع و مـشکلات پـروژه:

 

     در راسـتای تـحقق اجـرای کامل پـروژه لازم است هـرچه سـریعتر مـراحل ابـلاغ الـحاقیه‌ی قـراردادهایی که به تأیـید کـارفرما رســیده‌اند طی شـود و نـقدینـگی لازم به پـیمانـکاران « جـهش تـولید » و تأمـین‌کننـدگان پـروژه تـزریق شود. این اطـمینان وجود دارد که با هـمکاری جملگی ارکان پـروژه، این کـارخانه می‌تواند یـکی از پـروژه‌های شـاخص در سال باشـد که با وجود انـواع تـحریم‌های ظالمانه بر مـبنای تـوان داخلی به‌گونـه‌ای دقیق و مطابق بـرنامه‌ی زمان‌بندی انـجام خواهد گـرفت.