خانه  >  پروژه‌ها   معدنی  افـزايش ظـرفيت کارخانـه­‌ی فلوتاسيون مـجتمع مس سـرچشمه

نگاهی نو

افـزايش ظـرفيت کارخانـه­‌ی فلوتاسيون مـجتمع مس سـرچشمه

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: 12 مـاه( 1390 )

مـهندس عـلی مـختاری مـدیر پـروژه

     از آن­جا که کارخانه­‌ی تغلیظ به­‌صورت شبانه‌روزی در حال کـار است و امـکان انجام اصلاحات کلی در بـازه‌هـای یـک هـفتـه­‌ای اورهـال وجـود نـداشـت بـرنـامـه‌ریـزی دقـیق بـرای زمـان‌بـندی خامـوشی تجهیـزات انـجام گـرفت و تأیـیدیه‌­ی کـارفرما اخـذ گردید.

شـرح پـروژه

 

     در کـارخانه‌­ی پـرعیارکنی هم پالپ خـروجی از سـلول‌های فـلوتاسیون که حاوی مـاده‌­ی مـعدنی با ارزش اسـت و هم باطلـه­‌ی خروجی از سلـول‌ها از طـریق مـجموعه‌ای از لاندرها و دراپ‌باکـس‌ها به بـخش‌های دیـگر کارخانه مـنتقل می‌گردنـد.

     بستـه به نوع سـیال، هندسه­‌ی زمـین و طـراحی انـجام­‌شده ممکن است انتقال سیال به روش ثقلی یا از طـریق پمپ انـجام شـود؛ بنابراین ظرفیت و شـیب لانـرها و دراپ­‌باکس‌ها بـاید متناسب با دبی پالپ و باطلـه به­‌طور دقیق انتخاب شود؛ در غـیر این­‌صورت، سیال درون آنها یا حرکت نمی‌­کند یا از لاندر یا دراپ­باکس سرریز کرده و مشکلاتی را برای بهره‌بردار ایجاد خواهـد کـرد.

     به دلیل افـزایش ظرفیت کارخانه پرعیارکنی مـجتمع مس سرچشمه و عدم انجام یکپارچه‌­ی این توسعه طی سال‌های پیش از آن، بـخش زیادی از کنسانتره‌­ی تـولیدی از لانـدرها و دراپ­‌باکس‌ها سرریز کـرده و در کف کـارخانه جمع می‌شد و از بین می‌رفت یا استحصال و اسـتفاده مجدد از آن مستلـزم هزینه‌های اضـافی بود. در نتیجه، انـجام اصلاحات مورد نیاز در بـخش فـلوتاسیون کارخانه­‌ی پرعیـارکنی مـجتمع مس سـرچشمه به‌­عنوان بـخشی از پـروژه‌ی توسعه و بازسـازی تـغلیظ در سـال 1389 تـعریف شـد.

     به‌­منظور کـاهش هدررفت مـحصولات مقرر شـد مطالعات لازم بـرای افزایش حجم سـلول‌ها، دراپ‌­باکس‌ها و لاندرها توسط شـرکت آنـین صورت پذیرد و نقشه‌ها و مـدارک فنی لازم تولید گـردد به‌­نحوی که تأمین و اجـرای آن توسط پیمانکاران جزء ممکن و میسّر باشد. در این راستا، لازم بود بار وارده­‌ی ناشی از افزایش ظرفیت بر روی سازه‌­ی اصلی سالن و سازه‌های فـرعی داخل سـالن نیز مـحاسبه گردد و در صـورت نیاز طـرح تقویت مـربوطه ارائـه شود.

     مـجموعه آنـین با بررسی نقشه‌های مـوجود، ابعاد بـرداری از کلیه­‌ی تجهیزات، تـهیه­‌ی مدل سه­‌بـعدی از تمام تجهیزات و سازه‌های سالن و در نظر­گرفتن کلیه­‌ی جوانـب کار، نسبت به افزایش ظرفیت 20 درصدی کلیه­‌ی دراپ­‌باکس‌ها و لاندرها اقدام کند و به­‌موازات آن طرح بهینه­‌ی سلول‌های فلوتاسیون و باکس‌های جمع‌آوری و پمپاژ سیال را ارائه کند. طی چند مرحله و با برگزاری جلسات متعدد با بهره‌بردار و کارفـرما، توضیحات لازم در خصـوص طراحی صورت­‌گرفته داده شد تا اطمینان لازم به طراحی در آنها ایجاد گـردد. همچنین، نظـرات اصلاحی نیز در حد امکان در طراحی اعمال گردید. سپس کلیه­‌ی نقشه‌ها و مدارک فنی لازم تولید شد و در اختیار پـیمانکاران قـرار گرفت.

     در کـنار طـراحی اصـلی و با بررسی ورودی و خروجی‌های کارخانه­‌ی تغلیظ مـشخص شد امکان انتقـال ثقلی پالپ از کارخانه­‌ی تـغلیظ به تـیکنرهای مس- مولـیبدن نـیز وجود دارد و می‌توان از صرف هزینه‌­ی گـزاف بابت بـرق مصرفی و نیز خـرید، تـعمیر و نگهداری پمپ‌ها و تجهیزات جانبی آن اجتناب ورزید. با جلب نـظر کـارفرما و بهره‌بردار طرح انتقال ثقلی پالپ به­‌صورت کامل با کلیه­‌ی جزئیات لاندر و نـشیمنگاه فلـزی آن طـراحی و ارائـه شـد.

     در پی ارائه‌­ی نـقشه‌ها و بـرنامه‌­ی زمـانی، مـناقصه­‌ی انتخاب پـبمانکار اجرایی بـرگزار و پس از انـتخاب پـیمانکاران کلیـه­­‌ی عملیات اجـرایی تحت نـظارت دقـیق مـجموعه آنیـن و با حساسیت فـوق‌­العاده بر برنامه­‌ی زمان‌­بندی انجام شـد و پـروژه­‌ی بازسازی، نـوسازی اساسی و افـزایش ظـرفیت بخش فـلوتاسیون فاز صفر کارخانه­‌ی پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه به‌­صورت کامل تـحویل بـهره‌بردار گـردید.

     پـس از انـجام عملیات اجرایی، ضمن افـزایش ظرفیت کـلیه­‌ی تجهیـزات انتقال پالپ به مـیزان %20 از هدر­رفـتن کنسانتره و مصرف برق و آب اضـافه برای جمع‌­آوری، تمیزکاری و انتقال پالپ جلوگیری شد. همچنین، کلیـه­‌ی تـجهیزات و سیستم پایـپینگ کـارخانه مطابق با نیاز بـهره‌بردار به­‌صـورت کامل نـوسازی و بهسـازی شـد.