خانه  >  درباره ما  >  درباره آنین 

درباره آنین

 

     شـرکت آنين در سال 1372 با هدف ارائـه‌ی خدمات مـهندسي، در زمینـه‌ی مـدیریت طـرح، طـراحی، تأمیـن تجهیزات، سـاخت، نـصب، اجـرا، مشـاوره و نظارت، در حـوزه‌هاي تخصصي صنعت، معدن، عمران، ساختمان، انرژی و صنايع غذايي به ثبت رسيد و فعاليت خود را در گـرايش‌هایی من‌جمله طراحي تجهيزات صنايع خودرو و ماشين‌سازي آغاز کرد. از سال‌ 1389، اين شرکت با گسترش دامنه فعالیت‌های خود، که بدون رجوع به آموزش و فـراگیری دانش روز دنیا در زمينـه‌هاي مديريت طرح، نظارت عاليـه و کارگاهي، طراحـي و مهندسي، تأمين‌تجهیزات و اجرا میسّر نمی‌شد، توانست نه فقط کارها و پروژه‌های عظیمی را مدیریت کند، بلکه موفق شد تیم مجرّب، جوان و توانایی را تشکیل دهد.

     اکـنون می‌توانیـم متواضعانـه ادّعا کنیـم که قادریـم هر پـروژه‌ای را با شناسایی مـطالباتِ، علی‌الخصـوص به‌بیان درنیامـده‌ی، کارفرمـا و بهره‌بردار طراحی، مدیریت و اجرا کنیم.ما در شـرکت آنین با بـهـره‌جویـی از علـم مـتخصصـان‌مـان در حـوزه‌هـای اقتصـاد، مـدیـریت، روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی می‌توانیـم به‌گونه‌ای جامع حول هر پروژه‌ای 

تحقیق کنیم، سویه‌هـای مختلف آن را بشناسیـم و به توسعه‌ی آن مبادرت ورزیم. افزون بر اين، در این مجموعه، ضمن تمرکز بر حوزه‌هاي صنايع فلزات اساسي، فرآوري کاني‌هاي معدني، تصفيه و تأميـن آب و نیز صنايـع سـاختماني در جهت توسعـه‌ی‌ منابع انساني و زيرساخت‌ها نيز گام‌هـاي موفقيت‌آميـزي برداشته شده است. ما، در شرکت آنین، به‌مدد تجربه و کاربست سيستـم‌هاي نوین مـديريت پروژه، مدیریت عملکـرد و تضمين کيفيت، موفق شده‌ايـم به طراحی و اجرای حدوداً 400 پروژه‌ صنعتي و ساختماني بزرگ مبادرت ورزیم؛ برخي از این پـروژه‌ها در زمره‌ي بزرگترين‌ها در جهان، خاورميانه و ايران قرار می‌گیرند. با عطف به تعدّد و تنـوّع پـروژه‌های انـجام‌شـده در این شـرکت و با چشـم‌انـداز خـلق ارزش افـزوده بـرای ذی‌نفعـان، پاسداشت ارزش‌هـای انـسانی و ایجاد شـرایط بهتـر زنـدگی، و رعایت مـوازین زیست‌محیطی، ما در شـرکت آنین خدمـات خود را بر اساس سيستـم استانـدارد مديريت کيفيتISO 9001–2015 ارائه می‌کنیم.

مهندسین مشاور آنین