خانه  >  ارزش‌ها  >  چابکی

چابـکی

     مـجموعه‌­ی شـرکت آنین با استفاده از ابزار مـدیریت چابک کوشیده اسـت خود را با پیچیدگی‌­ها و تغییرات روزافزون منطبق سـازد. در سـطح کلان، هدف از مـدیریت چابک کاهش‌­دادن قابل‌­مـلاحظه‌­ی هـزینه­‌های ایجاد تحول و تـوسعه در سازمان است. ایـن کاهـش هـزینه‌­ها میسّـر نمی‌­شـود مگر آن­ـکه زنجیـره­‌ی تأمینی Supply Chain شـکل بگیـرد که مقـرون به صـرفـه­‌تـر و رقـابتی­‌تر باشـد.

     عـلی‌رغم وجـود سیستـم‌­های نـرم­‌افزاری نـیرومند بـرای اِدغـام و یـک­پارچـه­‌سـازی فـرآیندهای طـراحیِ پـیچیـده و مـحاسبه‌­گرایانـه­، ما با فقـدان دانـش کمّی­‌شـده در خصـوص بـهینه­‌سـازیِ جـریان­‌های کاری­‌ای که اغلب در بَـرگیرنـده‌­ی دیسیپلین­‌های بـسیار متنوعی است روبه‌­رو هستیم. بـرای رسیدن به این مقصود، هـدفِ اصلی مدیریت چابک این است که گـونه‌­ای تحول ساختارمند را در تکنیک­‌های پیشرفتـه و چندرشته­‌ای Multidisciplinary بهینـه­‌سازی Optimization کند و نـیز یک­پـارچه­‌سازی آن‌ها را رقـم بـزند.

     مـا در آنـین با بهره‎‌­گیـری از رویـکرد مـدیریتی چابـک شیوه­‌هـایی را، خواه نـرم­‌افزاری خواه سخت­‌افـزاری، به­‌کار می­‌گـیریم که قابلیت کار گـروهی و هـمکاری بـین‌­دیسیپلینی را به­‌شـکلی مـلموس و چـشم‌­گیر ارتـقاء بـخشیده است. این قابلیـت به ما ایـن امـکان را داده اسـت که خدمـاتی پایـدار sustainable و هـمکاری‌­ای تـوأم با انـعطاف‌­پـذیری resilience با کـارفـرما و مـشتری داشـته باشیم.