خانه  >  پروژه‌ها   معدنی  بازسـازی واحد تـغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه

بازسـازی واحد تـغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: 24 مـاه( 1397 )

مـهندس عـلی مـختاری مـدیر پـروژه

     اصـلی‌تـرین فـرآیند در فـرآیـندهای مـعـدنی، پـرعـیارسازی (تغلیظ) مـاده­‌ی مـعدنی است یعنی بالابـردن عیار عنصـر مطلوب در خاک استخراج­‌شده از مـعدن به حدی که بـتوان ماده­‌ی پرعیار­شده را به­‌صـورت خام به فـروش رسـاند یا به‌­عنـوان خـوراک ورودی به مـراحل بعـدی فـرستاد.

شـرح پـروژه

 

     در مـجتمع مس سـرچشمـه بـیشتر کـارخانجات و واحدها در پـروسه­‌ی تبدیل خاک به کـنسانتره­‌ی مس مـشغول به فعالیت هستند، به نـحوی­‌که تـقریباً %60 واحـدهای مـجتمع زیر مجموعه‌­ی امـور تـغلیظ هـستند.

     از آنـ­جا که از زمـان آغاز به کار مـجتمع مس سـرچشمه حدود 40 سال می‌گذرد، اغلب تجهیزات یا به پایان عمر مـفید کاری خود رسیده‌اند یا تجهیزاتی که دارای تـکنولوژی‌های بالاتر هستند به عنوان جایگـزین وارد بازار شـده‌اند؛ در نـتیجه، نیاز به تغییر تجهیزات و به‌روزرسانی تـکنولوژی‌ها بـیش از پیش احساس می‌شد. در این بین، بروز برخی ایرادات یا لزوم انجام اصـلاحات نیز در فـرآیندها، تجهیـزات، سـازه‌ها و قـطعات مشاهده می‌شد که باید به­‌صورتی جدی و سـریع به آن‌ها پرداخته می­‌شد.

     از ابتدای دهه­‌ی نود خورشیدی و با پررنگ‌­شدن لـزوم انجام اصلاحات و رفـع نـواقص موجود در تجهیزات، امـور تغلیظ مـجتمع مسئولیت بررسی، انجام مـطالعات فنی و اقتصـادی، تهیه­‌ی مدل‌های مالی، تهیه­‌ی نقشه‌ها و اسـناد و مدارک مـهندسی پایه و دیتایل، نـگارش شرح خدمات پیمانکاران، تهیه­‌ی اسناد مـناقصه، متره و برآورد اجرای پروژه‌ها را به شرکت آنین به‌­عنـوان کارآمـدترین مـشاور امـور تغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه سـپرده است.

     در این راسـتا، پس از اعلام واحدهای بـهره‌برداری مبنی بر وجود مـشکلاتی در سیستم‌ها و تجهیزات یا کشف نـواقص توسط مـجموعه­‌ی آنین، موارد به‌­صورت کامل شـناسایی شده و جلساتی به‌­مـنظور بـررسی مـشکل و روش حل آن‌ها با مـحوریت مـجموعه­‌ی آنین شکل می‌گـیرد. پس از بـرگزاری جلسات و جلب نظر کـارفرما در خصـوص حل مـشکل به وجود­آمـده بـراساس راه‌حل‌های مـختلفی که آنیـن ارائه کـرده است پـروژه‌ای در این رابـطه تعریف می‌شـود.

     پـس از آن مـجموعه­‌ی آنین ضمن تهیه­‌ی مـوارد پیش‌گـفته برای هر یک از پـروژه‌ها، برگـزاری مناقصه و نظارت بر پـیمانکاران مـنتخب را تا پایان پـروژه به سرانجام مقصود ‌رساند و دسـتگاه‌ها پس از رفـع نواقـص تحویـل بهـره‌بـرداران شـدند.

بـرخی از پـروژه‌هایی که تاکـنون به­‌مـنظور بازسازی و تـوسعه­‌ی واحد تـغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه تـوسط مـجموعه آنـین اجـرا شد به­‌قـرار ذیل است:

استفـاده از سـیستم Jumbo bag filling به‌­مـوازات سـیستم Drum filling در کـارخانه‌­ی کـنسانتـره­‌ی مـولیبدن

تـعویض مـجموعه­‌ی سـرندها و فـیدرهـای اولـیه در کـارخانه سنگ‌­شكن فاز صـفر تـغلیظ

تـولید کـود شـیمیایی، مـکمل­‌های غذایی و سـولفات­‌های فلـزی

تـولید آجـر نـسوز منیـزیا کـرومیت

تـولید آهـک مـورد نیـاز کـارخانه

تـولید آلیـاژ روی، سـرب، مـس

اصـلاح سـيستم فـیلترپـرس‌های واحـد فـیلتراسیون تـغلیظ

اصـلاح سـيستم تـزريق مـواد شـيميايی تـغليظ

تـولید قـطعات حـساس دقیـق آلیـاژی به روش مـتالورژی پـودر

تـولید سـولفـات مـس آبـدار

اصـلاح سـيستم كـنترل دور نـوار نـقاله 2051

اصـلاح سـيستم كـنترل دور پـمپ‌های سـيكلون اوليـه و ثانويـه

تـعویض درایـوها و الکتـروموتورهای آسـیاهای سگ مـیل و بال مـیل فـاز 2 تـغلیظ 2

تـعويض كـلاچ‌های مـغناطيسی و سـافت اسـتارتر

تـوسعه­‌ی واحد شـیرآهـک‌­سازی جهت اسـتفاده از آهـک هیدراته­‌ی مـوردنیاز کـارخانجات تـغلیظ

سـیستم مـحرک نـوارهای نـقاله­‌ی 6 و 9

تـزريق آهـك خـشك به آسـياهای سگ مـيل 1 و 2 فاز 2 کـارخانه­‌ی تـغلیظ

احداث فـاز 3 تـوسعه‌­ی تـغلیظ

احـداث تـیکنر شماره­‌ی 6 بـاطله

چـرخش خـطوط تیل‌­تـیکنر در اوِرهـال

بـررسی آب‌دهـی و راه‌اندازی غبـارگـیرهای سنگ‌­شکن

اصـلاحات تـریپر نـوار 21

تأمـین، نـصب و راه‌انـدازی دسـتگاه آنالايزر اشعه­‌ی ایـکس

نـصب و راه‌انـدازی سـيستم آنتی‌اسـكيل پـمپ‌خانه­‌ی آب بـرگشتی

اصـلاح سـيستم روشـنايی نـوار نـقاله­‌ی 2051

اصـلاح سـقف اسـتوك پايـل

اصـلاح تـجهيزات فرسـوده كـارخانه تـغليظ

اصـلاح سـیستم مـحرک نـوارهای 6 و 9

اصـلاح سـيستم روشـنايی كـارخانجات تـغليظ

اصـلاح سـيستم غبارگيـر مـوليبدن

اصـلاح شـيب لولـه‌های سـرريز سيكلون­‌ها

تـوسعه­‌ی دراپ­‌باكس C و چـرخش لولـه‌های 48 ايـنچ

احداث خط لولـه­‌ی جديـد 48 اينچ از دراپ­‌باكس C تا تيـكنرهای باطـله

اصـلاح سـازه‌های فـلزی و بـتنی تـغليظ

سـاخت دسـتگاه لايـنر هندلـر

سـاخت تانك سـولفور سـديم

اصـلاح مـوارد ناایـمن در کـارخانجات تـغليظ

انـتقال ثـقلی پالـپ ورودی از سـلول‌های فـلوتاسـيون افـقی به سـلول‌های فـلوتاسيون عمـودی و به تـیکنرهای مس‌مـولیبدن

طـراحی سـاختمان‌های اداری مـجتمع مس سـرچشمه

نـصب تجهیزات پـیش­گیری از ضـربه­‌ی قوچ در خط لولـه آب بـرگشتی

برچیـدن مـجموعه‌­ی Ore Bin تـغلیظ فـاز یک

اجـرای لولـه‌کشی‌های لازم در کـارخانجات تـغلیظ و رفـع عـیوب مـوجود

مـهندسی مـعکوس و سـاخت مـاشین‌آلات مـعدنی Belaz

اصـلاح تریپـر نـوار نـقاله شـماره 6

بازسـازی و اصـلاح هاپر گـریزلی و مـتعلقات مـربوطه جهت انـتقال سـنگ آهـک به مـخازن ذخـیره

مـحوطه‌سـازی و اجـرای پارکـینگ‌های دفـتر فـاز سـه تـوسعه تـغلیظ