خانه  >  پروژه‌ها   صنعتی  >   احداث پمپ‌خانه­‌ی آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه

احداث پمپ‌خانه­‌ی آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: 8 مـاه( 1393 )

مـهندس عـلی مـختاری مـدیر پـروژه

     در ایـستگـاه پـمپـاژ آب بـرگـشتی مـوجـود 7 دسـتگاه پـمپ هریک با ظرفیت 1550 مـترمکعب بر سـاعت نـصب شـدند که به طـور متوسـط 7200 مـترمـکعب آب را در سـاعت به سـمت کـارخانـه­‌ی پـرعیـارکنی می‌فـرستند.

شـرح پـروژه

 

     با آغاز پروژه‌­ی احداث فـاز دوم تـوسعه­‌ی تـغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه، بحث تأمین آب مـورد نیاز این فـاز از کـارخانه نیز بـررسی شد و بالـطبع مهم‌­ترین راه بـرای تأمین آب که اسـتحصال آب مـوجود در باطله­‌ی تولـیدی از کـارخانه است مد نـظر قـرار گرفت. بدین مـنظور ساخت تیکنر پـنجم باطلـه تحت نظارت و مـشاوره­‌ی مـجموعه­‌ی آنـین انـجام گـرفت و به بهـره‌برداری رسـید.

     به طور هم‌­زمان مسأله­‌ی پمپاژ آب استحصال­‌شده به کارخانه­‌ی تغلیظ نیز در شرکت آنین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات فراوان و بررسی کلیه­‌ی گـزینه‌ها، دو اقدام که باید به صـورت مـوازی انجام می‌شدند به عنوان راه­‌کار نهایی انتخاب شدند. نخستین گـزینه استفاده از زیرساخت‌های موجود در مـجتمع و افـزایش 43 درصدی ظرفیت ایستگاه پـمپاژ آب بـرگشتی موجود و گـزینه­‌ی دیگر احداث یک پمپ­‌خانـه­‌ی موقت آب بـرگشتی در نـزدیکی پمـپ­‌خانه­‌ی موجود بود.

     به‌­منظـور تأمین آب مورد نـیاز کارخانه در فازهای دوم و سوم توسعه باید ظـرفیت پمپاژ آب به حداقل 12000 مترمـکعب برسد. بدین منظور، تـصمیم بر آن شد که سه دستگاه پمپ مشابه پمپ‌های موجود در ایستگاه پمپاژ قدیمی نصب گردند و سه دستگاه پمپ نیز در ایـستگاه دیگری که به این دلیل احداث می‌شد. با افـزوده‌­شدن این شش پمپ، امکان انتقال آب از اسـتخر آب بـرگشتی به کارخانه و تأمین آب موردنیاز فـازهای توسعه‌ای به­‌صورت کامل فـراهم می‌شـد.

     انجام مطالعات، طـراحی پایه و دیتایل کل مجموعه­‌ی پمپ‌ها و پمپ­‌خانه­‌ی جدیـد به‌­صورت کامل به شـرکت آنـین به­‌عنوان مـشاور پـروژه سپرده شد. همچنین تهیه­‌ی شرح خدمات پـیمانکار اجرایی و مـتره و برآورد فعالیت‌ها نـیز جزء وظایف این شـرکت در نظر گـرفته شـد.

     در زمـانی کـم­تر از دو ماه و پس از بحث و بـررسی و تبادل­‌نـظر با کـارفرما و بـهره‌بردار، مدّنظر قـراردادن الـزامات و خواستـه‌های ایـشان و ابعـادبرداری و در­نـظرگرفتن اسـتانداردها و دستورالعمل‌های بـین‌المللی و ملی کلیه­‌ی مـدارک فنی و مالی تهیه و به تأیید رسیـد.

     پـس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی در سایت آغاز شد و مـجموعه­‌ی آنـین با دقت نظر همیشگی خود نظارت بر حُسن اجـرای پروژه را به بهترین نحو به انجام رسانیـد.

     ذکـر این نکته خالی از لطف نیست که گزینه­‌ی اصلی مدّنظر کـارفرما، خـرید پمپ‌های جدید از سازندگان خارجی بود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی هزینه­‌ی هنگفتی برای شرکت مس به همـراه می‌داشت. اما با بررسی‌های انـجام‌­شده در شـرکت آنـین، انتخاب سازندگان داخلی صاحب صلاحیت و برگزاری جلسات متعدد با کارفرما، بهره‌بردار و سـازندگان در نـهایت این مجموعه با قبول کلیه‌­ی مسئولیت‌های فنی و مالی زمینه را فـراهم نمـود که ساخت پمپ‌ها در داخل کشور انجام پـذیرد. بدین­‌تـرتیب، هـزینه­‌ی تأمـین پمپ‌ها و تجهیـزات وابسته به کـم­تر از %21 قـیمت تجهیـزات خارجی رسیـد. ضمن این­که با تأمـین این دسـتگاه‌ها از داخل کـشور علاوه بر جلوگـیری از خروج اَرز، امکان اسـتفاده از خدمـات پس از فـروش مناسب بـرای شـرکت ملی صـنایع مس ایـران فـراهم آمـد.

     خوشبختانه با حضـور همیشـگی در کنار پـیمانکار و کارفرما و استفاده از روش‌های مدیریت نوین و تنها پـس از گذشت کـم­تر از سه ماه از آغاز پـروژه، افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ مـوجود و احـداث و راه‌اندازی ایـستگاه جدید به انـجام رسید و به­‌صورت کـامل تـحویل بهره‌بردار گـردید.

     پـس از راه‌اندازی پـروژه، مشخص شد که کـارکرد مـجموعه‌­ی جدید از هر لحاظ بـهتر از تجهیزات قـبلی است. آب­‌دهی بالاتر و مـصرف برق کم­تر باعث شده است که همواره تجهیزات جدیـد از سـوی بـهره‌بردار مورد استفاده قـرار گـیرد و دسـتگاه‌های قـبلی نیز مـعمولاً در حالت آماده‌­به­‌کار (Stand by) در مـجموعه مـستقر هستنـد.