خانه  >  خدمات  >  مطالعات امکان‌سنجی 

 رتبه‌سنجی اعتباری:

 

رتبه‌سنجی یا رتبه‌بندی اعتباری روشی است برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار برای اعتبار شرکت‌ها، دولت‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی، مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، اعلام می‌شود. رتبه‌سنجی در حقیقت مبانی لازم را برای مقایسه‌ی ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با دیگر بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌سازد.

زمانی‌که رتبه‌سنجی اعتبار برای یک سازمان انجام می‌پذیرد، چندین مؤلفه وجود دارد که برای ارائه‌ی یک اعتبارسنجی درست باید در نظر گرفت.

  • نخست این‌که، مؤسسه‌ای که کار اعتبارسنجی را انجام می‌دهد باید گذشته‌ی مجموعه‌ی اعتبارگیرنده (که ممکن است فرد، شرکت، سازمان یا بخش دولتی باشد) را در خصوص قرض‌هایی که اخذ یا پرداخت کرده ملحوظ دارد. ناگفته پیداست که هر گونه دیرکرد یا عدمِ پرداخت قرض تأثیر منفی بر رتبه‌سنجی اعتبار خواهد داشت. همچنین بالقوه‌گی‌ها یا پتانسیل‌های آن مجموعه در آینده نیز باید لحاظ گردد. در صورتی‌که آینده‌ی اقتصادی یک مجموعه‌ی اقتصادی روشن باشد، رتبه‌سنجی اعتبار آن شرکت بالاتر خواهد بود.
  • دومین مؤلفه میزان بدهی آن مجموعه است کمه بر اساس آن هر قدر میزان بدهی کم‌تر باشد، نمره‌ی آن مجموعه در اعتبارسنجی بالاتر خواهد بود.
  • سومین مؤلفه طول مدت دریافت اعتبار توسط یک مجموعه است.
  • چهارمین مؤلفه انواع اعتبارهایی است که یک مجموعه در تاریخ فعالیت خود دریافت کرده است.

هدف عمده‌ی رتبه‌سنجی اعتبار فراهم‌کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه‌ای است که در بازارهای سرمایه‌ای نظیراوراق قرضه به فعالیت مشغول هستند. رتبه‌سنجی، به‌مانند چراغ راهنمای ریسک در سرمایه‌گذاری است. به بیانی دیگر، رتبه‌سنجی معیاری است در خصوص احتمال پرداخت به‌موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق قرضه) به‌علاوه‌ی بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده.

سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. رتبه‌سنجی اعتبار نه فقط مشخص می‌کند که آیا می‌شود یک قرض‌گیرنده‌ی وام را مورد تأیید قرار داد یا خیر، بلکه نرخ سودی را که برای بازپرداختِ وام لازم است تعیین می‌کند.

امکان‌سنجی پروژه‌ها:

 

امکان‌سنجی گونه‌ای ارزیابی است در خصوص انجام پذیر بودن یا عدم کارایی یک پروژه یا سیستم. هدف از یک امکان‌سنجی این است که به شکلی عینی و عقلانی نقاط ضعف و قوت یک پروژه، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط طبیعی‌ای که پروژه باید در آن اجرا شود، منابع لازم برای اجرا و نهایتاً چشم‌اندازی که برای موفقیت در کار می‌شود متصور شد را بشناسد. به بیانی ساده، دو معیار لازم برای امکان سنجی هزینه های مترتب بر کار و ارزش افزوده‌ای است که می‌شود اخذ کرد.

     یک امکان‌سنجی درست و شکیل می‌بایست زمینه‌ی تاریخی یک تجارت یا پروژه، توصیفی از محصول یا خدمات، نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ها و دستمزدها، جزئیات مربوط به فعالیت‌ها و مدیریت، مطالعه‌ی بازار، سیاست‌ها، داده‌های مالی، ملزومات حقوقی و تعهدات مالیاتی را در برگیرد.

در کلیت ماجرا، مطالعات امکان‌سنجی پیش از تحول و توسعه‌ی فنی و اجرای پروژه صورت می‌پذیرد. به واسطه‌ی امکان‌سنجی، ارزیابی‌ای از پتانسیل یک پروژه برای نیل به موفقیت انجام می‌گیرد. از این‌رو، حصول به عینیتی ملموس از پروژه‌ای که امکان‌سنجی می‌شود مؤلفه‌ای مهم برای سرمایه‌گذاران احتمالی است.

پس نباید از خاطر برد که برای امکان‌سنجی یک پروژه ره‌یافتی عینی و به دور از حبّ و بغض اتخاذ گردد تا بدین واسطه اطلاعاتی فراهم شود که بشود بنابرآن مبادرت به تصمیم‌گیری کرد.