نام پروژه: تولید آجر نسوز منیزیا کرومیت

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398