نام پروژه: استحصال عناصر باارزش از لجن پالایشگاه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398