نام پروژه: پروژه راه‌اندازي آنالايزر ايكس ري

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1397