نام پروژه: ساخت دستگاه لاينر هندلر

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398