نام پروژه: فیدرهای سه گانه انبار کنسانتره

  • کاربری: ایجاد دریچه لازم برای تعمیرات فیدرها
  • متراژ: 20 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام تعمیرات و بهره‌برداری از دستگاه‌ها
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.