نام پروژه: پلتفرم دستگاه تميزکاري بويلر

  • کاربری: ایجاد زمینه لازم برای انجام عملیات تعمیراتی در بویلر
  • متراژ: 135 مترمربع
  • لزوم اجرا: ساخت زیرساخت‌ها برای حرکت دستگاه تمیزکاری بویلر
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.