نام پروژه: افزایش فضای اتاق کمپرسورها

  • کاربری: افزایش زیر بنای اتاق کمپرسورها و تعیین محل استقرار و تأسیسات کمپرسورهای جدید
  • متراژ: 100 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد زیر ساخت لازم برای توسعه کارخانه
  • آخرین وضعیت: طراحی اولیه اتاق انجام یافته و منتظر تأیید است.