نام پروژه: امکان سنجی ساخت ساختمان دفتر طرح تامين و اصلاحات آب

  • کاربری:احداث ساختمان اداری اصلاحات آب میدوک
  • متراژ:200 متر مربع
  • لزوم اجرا:تامین فضاهای مورد نیاز بهره بردار و رفع کمبود فضاهای اداری
  • آخرین وضعیت:اتمام طراحی