نام پروژه: سوله کارگاه فیروزه

  • کاربری: سوله و محوطه کارگاه ساخت فیروزه
  • متراژ: 750 متر-مربع
  • لزوم اجرا:بنا به درخواست کارفرما، اصلاح سیستم روشنایی و اضافه کردن تأسیسات امنیتی مثل دوربین مداربسته و اعلام حریق و همچنین تأسیسات برای قسمتهای اداری
  • آخرین وضعیت: فعالیت های تعریف شده به شکل کامل انجام شده و مدارک ارسال شده است.