نام پروژه: محوطه سازی و پارکینگ های ورودی مجتمع مس خاتون آباد

  • کاربری: انتقال سنگ معدن به کارخانه تغلیظ (آسیای نیمه خودشکن)
  • ظرفیت: 1500 تن در ساعت
  • لزوم اجرا: افزایش ظرفیت نوار نقاله به منظور ایجاد زیرساخت توسعه کارخانه تغلیظ
  • آخرین وضعیت: بررسی سازه و طراحی در دیسیپلین‌های سازه و مکانیک پایان یافته است.