نام پروژه: ساماندهی سایت انبارها و سفارشات میدوک

  • کاربری: افزایش فضای قابل استفاده در محوطه انبارها و سفارشات میدوک
  • متراژ: 88,220 مترمربع
  • لزوم اجرا: دسترسی بیشتر و استفاده از کلیه محوطه انبارها
  • آخرین وضعیت: طراحی سایت در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.