نام پروژه: طرح مجتمع آلومینیوم در منطقه آزاد چابهار

  • کارفرما: گروه توسعه و عمران علوی کرمان
  • دوره اجرا: 240 ماه (سال1397)
  • خلاصه پروژه: کارفرما در نظر دارد نسبت به احداث یک مجتمع صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی چابهار اقدام نماید. بدین منظور، انجام کلیه فعالیت‌های مدیریتی طرح، برنامه و پروژه، توان لازم برای انجام مطالعات فنی، اقتصادی و امکان‌سنجی واحدها، یکپارچه کردن کلیه واحدهای صنعتی، تهیه، نگهداری و بایگانی کلیه مستندات فنی و قراردادی و مدارک مرتبط، انعقاد کلیه قراردادهای لازم با شرکت‌های مشاور و مهندسی، تامین‌کنندگان و دیگر نمایندگی‌ها، انعقاد قراردادهای لازم با شرکت‌های صاحب تکنولوژی، نظارت مالی بر پروژه و طرح، نظارت کارگاهی و عالیه بر کارهای اجرایی به شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین واگذار شده است.