نام پروژه: طراحی ساخت مخزن آب کارخانه اکسیژن

  • کاربری: ذخیره آب مورد نیاز در کارخانه اکسیژن
  • متراژ: 150 مترمربع
  • ظرفیت: 1000 مترمکعب
  • لزوم اجرا: بهینه‌سازی آبرسانی به کارخانه
  • آخرین وضعیت: طراحی سازه مخزن به پایان رسیده و طراحی مواد مکانیکی و برقی در حال انجام است.