نام پروژه: درب کوره های آند

  • کاربری: بهینه‌سازی باز و بسته شدن درب کوره‌ها
  • لزوم اجرا: جلوگیری از خروج گازهای مضر و تلفات حرارتی کوره‌ها و افزایش ایمنی در عملیات بهره‌برداری
  • آخرین وضعیت: طراحی درب کوره و مکانیزم مربوطه پایان یافته است.