نام پروژه: انجام خدمات مشاوره جهت پیشبرد اهداف طراحی و بهره وری انرژی مجتمع مس شهر بابک

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 24 ماه (سال1397)
  • خلاصه پروژه: طی این پروژه ریز خدماتی که بر اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا عرف متداول کشور جزء خدمات محسوب گردد بر عهده مهندس مشاور، شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین می‌باشد، که به طور خلاصه به شرح ذیل است:
  1. مطالعات توجیهی و تشریحی طرح، برگزاری مناقصه، نظارت بر اجرا، نظارت در دوره تضمین
  2. خدمات طراحی و مهندسی
  3. خدمات تامین تجهیزات
  4. خدمات نظارت و مهندسی در سایت
  5. خدمات تامین نیروهای مورد نیاز
  6. خدمات مورد نیاز در بخش بازرسی فنی، بالانسینگ، آنالیز ارتعاشات CM، RCM
  7. خدمات مورد نیاز در بخش آموزش