نام پروژه: اجراي سوله تعميرگاه واحد آهک مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت موليبدن کارمانيا
  • دوره اجرا: 5 ماه (سال 1391)
  • خلاصه پروژه: نصب سوله در نظر گرفته شده براي واحد تعميرات کارخانه آهک مجتمع مس سرچشمه که به منظور ايجاد زيرساخت تعميرات و نگهداري کارخانجات آهک و شيرآهک سازي، طراحي شده است. زيربناي سوله تقريباً 580 مترمربع بوده که به صورت کامل و به همراه کليه تأسيسات و پوشش نصب و راه‌اندازي گرديده است.