نام پروژه: طراحي، اصلاح، بازسازي و نوسازي نوار نقاله بين کارخانه فيلتر پرس و سيستم دراير واحد تغليظ

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 3 ماه (سال1391)
  • خلاصه پروژه: طراحي مجدد نوار نقاله بين کارخانه فيلتر پرس و سيستم دراير واحد تغليظ ، دمونتاژ کامل نوار نقاله قديمي، تأمين، ساخت، نصب، تست و راه‌اندازي نوار نقاله که در بازه‌اي کوتاه و با قيد فوريت در زمان خاموشي ساليانه کارخانه (دوره Over Haul) صورت پذيرفته است