نام پروژه: اصلاح موارد نا ایمن سازه های تغليظ

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 1398