نام پروژه: ساختمان مسکونی در زعفرانیه تهران

  • کارفرما: آقاي تقوي
  • دوره اجرا: 36 ماه (سال1392)
  • مساحت: 6000 متر مربع