نام پروژه: ساختمان مسکونی در دیباجی تهران

  • کارفرما: آقاي مختاری
  • دوره اجرا: 30 ماه (سال1391)
  • مساحت: 3240 متر مربع