نام پروژه: ساختمان مسکونی در میرعماد تهران

  • کارفرما: آقاي نخستین
  • دوره اجرا: 20 ماه (سال1392)
  • مساحت: 1750 متر مربع