نام پروژه: ساختمان مسکونی در مرزداران تهران

  • کارفرما: آقاي رضایی
  • دوره اجرا: 22ماه (سال1391)
  • مساحت: 1200 متر مربع