نام پروژه: ساختمان مسکونی در یوسف آباد تهران

  • کارفرما: آقاي فتوحی
  • دوره اجرا: 24ماه (سال1393)
  • مساحت: 1300متر مربع