نام پروژه: ساختمان مسکونی در اشرفی اصفهانی تهران

  • کارفرما: آقاي علینژاد
  • دوره اجرا: 24ماه (سال1392)
  • مساحت: 1600 متر مربع