نام پروژه: ساختمان مسکونی در قیطریه تهران

  • کارفرما: آقاي حسيني
  • دوره اجرا: 24ماه (سال1394 )
  • مساحت: 2250 متر مربع