نام پروژه: ساختمان مسکونی در قیطریه تهران

  • کارفرما: آقاي اسدی
  • دوره اجرا: 24ماه (سال1394 )
  • مساحت: 2500متر مربع