نام پروژه: ساختمان مسکونی در حقانی تهران

  • کارفرما: شرکت اندیشان
  • دوره اجرا: 24 ماه (سال1394)