نام پروژه: طراحی تاسیسات مکانیکی متناسب با طرح معماری جدید

  • کاربری: بهره‌گیری از فضای بلااستفاده Change House
  • متراژ: 1000 مترمربع
  • لزوم اجرا: تأمین زیرساخت‌های مکانیکی لازم برای بهره‌برداری از ساختمان
  • آخرین وضعیت: طراحی تأسیسات مکانیکی پایان یافته است.