نام پروژه: مهمانسرای شماره 5 آبرسانی

  • کاربری: استفاده از آشپزخانه متروکه مهمانسرا به عنوان واحد پذیرایی از مهمانان
  • متراژ: 215 مترمربع
  • لزوم اجرا: افزایش ظرفیت و فضای پذیرش مهمان
  • آخرین وضعیت: طراحی مهمانسرا در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.