نام پروژه: مديريت طرح پروژه‌هاي احداث کارخانجات تغليظ درآلو، دره‌زار، تفت و چاه فيروزه

  • کارفرما: شرکت مهندسي ساخت و فراوري صنايع غير آهني (نيپک)
  • دوره اجرا: 36 ماه (سال1393)
  • خلاصه پروژه: ارائه خدمات مديريت طرح، مهندسي ميداني اين بروژه توسط شرکت مهندسين مشاور آنين در حال انجام است.