نام پروژه: انجام خدمات طراحي کارخانه ليچينگ مس تفت

  • کارفرما: شرکت مهندسي ساخت و فراوري صنايع غير آهني (نيپک)
  • دوره اجرا: 7 ماه (سال 1393)
  • خلاصه پروژه: طي اين قرارداد، انجام بخشي از خدمات طراحي معماري و سيويل پروژه کارخانه ليچينگ تفت به شرکت مهندسين مشاور آنين واگذار گرديد.