نام پروژه: ارائه خدمات فني و مهندسي خردايش کارخانه تغليظ معدن مس چهل کوره زاهدان

  • کارفرما: شرکت مهندسي ساخت و فراوري صنايع غير آهني (نيپک)
  • دوره اجرا: 6 ماه (سال 1392)
  • خلاصه پروژه: با توجه به رضايت کارفرما در طراحي پروژه انجام خدمات مهندسي سيستم متريال هندلينگ معدن مس چهل کوره زاهدان، کارفرما طراحي خردايش کارخانه تغليظ معدن مس چهل کوره زاهدان را بر عهده شرکت مهندسين مشاور آنين واگذار کرد.