نام پروژه: طراحي و مهندسي پروژه تغليظ دره‌زار

  • کارفرما: شرکت مهندسي ساخت و فراوري صنايع غير آهني (نيپک)
  • دوره اجرا: 48 ماه (سال 1391)
  • خلاصه پروژه: انجام تمام طراحي‌ها و بازنگري‌ها در مراحل و مقاطع مختلف از آغاز طرح تا پايان تحويل قطعي طرح ارائه شده توسط پيمانکاران عمومي EPC براي پروژه کارخانه تغليظ مس دره‌زار