نام پروژه: انجام خدمات مهندسي سيستم متريال هندلينگ معدن مس چهل کوره زاهدان

  • کارفرما: شرکت مهندسي ساخت و فراوري صنايع غير آهني (نيپک)
  • دوره اجرا: 14 ماه (سال 1391)
  • خلاصه پروژه: هدف از اين پروژه توليد 15840 تن متريک کنسانتره مس در سال مي باشد که طراحي سيستم متريال هندلينگ معدن مس توسط شرکت مهندسين مشاور آنين انجام گرديده است.