نام پروژه: انجام مهندسي و نقشه برداري توپوگرافي و مساحي نواحي مختلف سنگ شكن اوليه معدن، كارخانجات تغليظ، انبارهاي مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 3 ماه (سال 1390)
  • خلاصه پروژه: انجام نقشه‌برداري، توپوگرافي و مساحي نواحي مختلف کارخانجات تغليظ، معدن، ذوب و انبارهاي مجتمع مس سرچشمه به منظور افزايش توليد و رسيدن به اهداف از پيش تعريف شده طرح هاي توسعه مجتمع. مساحت نقشه‌برداري شده تقريباً 6/04 کيلومتر مربع بوده است و در اين راستا نقشه‌هاي با مقياس 1:200 تهيه و به کارفرما تحويل گرديد.