نام پروژه: اصلاحات کارخانه آهک  و شير آهک سازي مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 36 ماه (سال 1389)
  • خلاصه پروژه: طراحي و انجام مهندسي خريد پروژه اصلاحات کارخانه آهک و شير آهک سازي مجتمع مس سرچشمه که به منظور تأمين آهک مورد نياز براي کارخانجات تغليظ و ذوب تعريف گرديده است. اين پروژه ظرفيت ذخيره آهک پخته در مجتمع مس سرچشمه را به ميزان 1000 تن افزايش داده است و عمليات انتقال مواد از ورودي تا مصرف‌کننده نهايي کاملاً مکانيزه صورت مي‌گيرد.