نام پروژه: انجام خدمات  مشاوره، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي جهت توسعه و بازسازی واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

  • کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران
  • دوره اجرا: 36 ماه (سال 1397)
  • خلاصه پروژه: شناسایی و عارضه‌یابی از مشکلات و نیازمندی‌های واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، انجام مطالعات فنی و اقتصادی، متره و برآورد، تهیه شرح خدمات پیمانکاران، تهیه اسناد مناقصه، نظارت بر طراحي و مهندسي، تدارکات و عمليات اجرايي پیمانکاران در کلیه پروژه‌های تعریف شده در طرح توسعه و بازسازی تغلیظ سرچشمه به منظور دستیابی به تولید پایدار طی 30 سال آینده