خانه  >  پروژه‌ها  ورزشی  مـجموعه ورزشی شهدای مـس شهـربابـک

مـجموعه ورزشی شهدای مـس شهـربابـک

کـارفرما: شـرکت ملی صـنایع مـس ایـران

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کـنون

مـهندس سپهر سعیـد مـدیر پـروژه

     در این مـجموعه علاوه‌‌ بر سالن‌‌های مـسابقات ورزشـی و اسـتادیـوم فـوتبـال، وجـود زمـین‌هـا و سـالن‌های تمرینی به ­مـنظور ارتقاء تیم‌های پایه‌ی ورزشی و زیـرسـاخت‌های تمـرینی بـرای تـیم‌های باشـگاهی نیز پیش‌بینی شده ‌است.

شـرح پـروژه

 

     مجموعه‌ی ورزشی شـهدای مس شهربابک، مـجموعه‌ای کامل ورزشی و بی‌رقیب در سـطح مـنطقه می‌باشد‌ و شـامل استادیوم‌ فوتبال 10 هزار نـفری و استادیوم‌ فوتبال هـزار نفـری بـرای تیم‌های پایه، سالن مـسابقات چندمنظوره با ظرفیت 2 هـزار نفر تماشاچی، سالن اسـتخر مسابقات به طول 25 مـتر و همچنین زیـرساخت‌های ورزشی و زمـین‌های تمرینی بـرای ارتـقاء تـیم‌های پایه ورزشی و تـیم‌های باشـگاه می‌باشـد که در زمـین‌هایی به وسعت بیش از 20 هـکتار طـراحی شده‌اند.