نام پروژه: ساختمان کنترل کیفیت

  • کاربری: ایجاد فضای لازم برای فعالیت پرسنل واحد کنترل کیفی
  • متراژ: 465 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد فضای کاری لازم و مناسب و افزایش راندمان پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.